30/11/2020 19:00 Islande - Premier
CANC Valur Reykjavik
CANC
FH Hafnarfjordur